Παροχές

 • Δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών
 • Δωρεάν παραλαβή / παράδοση του αυτοκινήτου στο χώρο σας
 • Δωρεάν προέλεγχος ΚΤΕΟ
 • Δωρεάν έλεγχος ταξιδίου
 • Αναλαμβάνουμε εξουσιοδότηση από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες

Service

 • Λιπαντικό service με έλεγχο 39 σημείων
 • Τακτικό service με έλεγχο 39 σημείων
 • Γενική επισκευή κινητήρων με εγγύηση
 • Αναβαθμίσεις - βελτιώσεις
 • Τοποθέτηση αισθητήρων παρκαρίσματος
 • Τοποθέτηση φώτα xenon
 • Τοποθέτηση συναγερμού

Φανοβαφείο

 • Καλίμπρα
 • Ολική βαφή
 • Τοπικές βαφές
 • Γυάλισμα αυτοκινήτου
 • Ξεθάμπωμα φαναριών
 • Ταπετσαρίες αυτοκινήτων

Ανταλλακτικά

 • Γνήσια ανταλλακτικά
 • Συμβατά ανταλλακτικά
  τα καλύτερα της αγοράς
 • Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
  στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Πωλήσεις

 • Αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
 • Πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
 • Πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων
 • Ανταλλαγές αυτοκινήτων
 • Αναλαμβάνουμε την πώληση του αυτοκινήτου σας
 • Απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.