Λάδια, φίλτρο λαδιού, συμπλήρωση υγρών,
τεχνικός έλεγχος 39 σημείων