Λάδια, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο βενζίνης,
μπουζί (πλατίνα +25€), συμπλήρωση υγρών,
τεχνικός έλεγχος 39 σημείων